5.0
5/5

Merkstrategie

Een sterke merkstrategie onderscheidt jouw merk van andere spelers in de markt.

Waarvoor staat je merk? Wat is het verhaal erachter? Wat en waar bevind je doelgroep zich? Je wil een verbinding creëren tussen doelgroep en jouw merk. En dat gaat niet alleen over functioneel (bijvoorbeeld service, prijs) maar juist ook over een diepere, emotionele verbinding. Want: Keuzes voor merken worden gedreven door behoeften. 

OTR Pitchdeck (22 of 34)

Simpel gezegd is je merkstrategie de koers die jouw merk vaart richting zoveel mogelijk positieve impact.

Hoe strakker je deze koers volgt, hoe sneller je een sterk, solide merk bereikt. Vandaar dat een top merkstrategie messcherpe keuzes vraagt. Het is focus, focus en nog eens focus, precies waar het moet. Elk stukje van je werk moet perfect op elkaar aansluiten, tot in de kleinste details.

Het einddoel van merkstrategie? Die perfecte plek veroveren in de hoofden en harten van mensen. Maar niet zomaar een plek – een relevante, onvervangbare plek. Als merk wil je immers niet alleen je kernwaarden leven, maar ook delen met een publiek dat dezelfde waarden en overtuigingen deelt. Zo creëer je échte diepgaande verbindingen, smeed je merkambassadeurs en boost je je impact tot het maximum. Hiermee bouw je geen klanten, nee hiermee bouw je een community rond jouw merk!

Samen komen we tot een sterke merkstrategie

Dat tackelen we met een strategische sessie waar we, dankzij het Brand Key Model, de essentie van jouw merk vaststellen. We noemen dit ook wel de sleutel tot een succesvolle merkstrategie.

Wat je nodig hebt, is een heldere kijk en een kritische instelling. En On The Rocks natuurlijk. Tijdens deze sessie zullen we samen diverse topics onder de loep nemen. Waarom kiest jouw doelgroep juist voor jouw product of dienst? Welke kernwaarden  hebben jullie of welke kernwaarde passen bij jullie? Welk insights drijft jouw aanpak?

Het is geen rocket science, maar wel een must om uiteindelijk meer te bereiken dan een eendagsvlieg.

Merkstrategie als vertrekpunt.

We leggen jouw unieke merkstrategie vast in het brandbook. Dit dient als een inspirerend merkhandboek, dat houvast biedt en richting geeft aan alle communicatie. Dat begint met de merkpositionering, maar kan later uitgebreid worden met brand design: huisstijlelementen als logo, typografie, beeldtaal en kleuren. En verduidelijkt intern en extern waar jouw merk voor staat. Het is het startpunt voor alle communicatie.

Good to know! Merkstrategie is niet een statisch, in beton gegoten plan dat je in één keer opzet en uitvoert. Het is een continue proces. De wereld verandert ten slotte continu en ook je merk evolueert door de stappen die je zet. Daarom is het ook belangrijk om je merk(strategie) te bewaken en eens in de zoveel tijd te evalueren. 

Waar we

trots

op zijn

Laat je inspireren. Trots! Dat is wat we zijn op onze partners. En nog belangrijker: op de resultaten die we hebben geboekt met ze.